2007-12-11

Volta and Script# - type safe javascript

This message will be repeated in english.

Så länge jag har känt mig själv har jag klagat på den svaga typningen i Javascript.
Jag kan förstå att implementationen är olika mellan olika webbläsare och nästan, men bara nästan, förstå Microsofts egocentriska volt med IE att göra en egen händelsemodell. Men jag kan inte förstå det strategiska beslutet av Netscape att göra ett svagt typat språk.

För några år sedan ramlade jag över en lösning, Script#, som kunde omvandla typsäker C#-kod till Javascript. Den var ett experiment så jag vågade aldrig ta in den i produktion och hade inte tid att leka med den. Vad jag inte visste förrän nyligen var att Microsoft har tyckt som jag.

Så nu har de lanserat Volta.


As long as I have known myself I have been irritated on the weak type model of Javascript.
I can understand that the implementation of Javascript differs between the web browsers. And I can almost understand Microsofts egocentric trick with Javascript in the earlier IE versions. But I have never understood Netscape's reasoning behind making a language weakly typed.

Some years ago I stumbled over a solution, Script#, to convert type save C# code to Javascript. It was an experiment so I never dared to bring it into production even though I wanted to. What I didn't know was that obviously someone at Microsoft thought like I.

So now they have launched Volta.

[Update: Bytte mjuk mot svag.]

1 comment:

Johan said...

Jag är inte säker på vad du menar med "mjuk" typad.

Dynamisk och statisk avgör om kontrollen av variabelinnehållet görs under exekvering eller kompilering (för varje operation).

Detta har inget att göra med om språket kräver explicit eller klarar implicit deklarering.

Stark vs. svag typning har att göra med om en variabel kan byta typ under exekering. Dvs om man kan skriva a=1+"k".

MJUK typning, har jag ingen aning om vad det är...men du kanske menar svag?