2007-12-11

Do not start on A

This message will be repeated in english.

När jag listar kontakter i min nalle börjar den alltid längst upp, på A. Varför inte börja i mitten?

Dessutom är det mer troligt är att jag vill fortsätta där jag var senast, men det är en annan femma.


When I open Contacts in my phone it starts at A. Why not start in the middle?

Then... I probably want to continue where I let off the last time. But that is the source of another posting.

1 comment:

Johan said...

Om du knallar "upp" eller "bakot" från A kommer du till "ö" (eller "z" beroende på hur bra applikationen kan sortera)... och trycker du in en bokstav så (som de flesta gör när de söker en kontakt) så kommer du till den första kontakten i listan som börjar på den bokstaven. Alltså spelar det ingen roll för sök hastigheten om du börjar i mitten eller början. Det skulle bara bli mycket mindre pedagogiskt (mer förvirande) riktigt att hamna i mitten av listan.

Det bästa är alltså att hamna i början av listan när man klickar på sina kontakter. VSB
J.