2008-01-17

Build list classes

This message will be repeated in english.

(dotnet-kod)
Gör listklasser av dina klasser.
D.v.s. gör en egen klass
    class UserList : List
    {
        ...
    }


För då blir anropen

    UserList userList = new UserList( "whatever parameters" );
    User user = userList.FindByName( userName );

istället för

    List userList = GetUsersByWhatever( "whatever parameters" );
    User user = FindUserByName( userList );

Lika många rader kod och ungefär lika lättläst men bättre "information hiding" i de senare exemplet.


(dotnet code)
Make list classes of you classes.
Make it like

    class UserList : List
    {
         ...
    }

Then you can have calls like

    UserList userList = new UserList( "whatever parameters" );
    User user = userList.FindByName( userName );

instead of

    List userList = GetUsersByWhatever( "whatever parameters" );
    User user = FindUserByName( userList );


About as many rows of code and about as readable but better information hding in the latter example.

No comments: