2007-12-30

How long will it take

This message will be repeated in english.

Om det tar 8 månader att bygga ett system så tar det 8 månader att bygga systemet, hur aggresivt man än lägger tidplanen.


If it takes 8 months to build a system then it will take 8 months to build the system, however aggressive we try to plan.

1 comment:

Johan said...

Amen.

...och grått nytt hår på dig.
J.