2007-11-08

Virtual reality - Secondlife vs Facebook

This message will be repeated in english.

Är Second life är coolare för det är 3D?

Behöver vi 3D? Varför låta rummet handikappa oss i cybervärlden bara för att den gör det IRL?

Vi kanske bara skall släppa drömmen om en 3D cybervärld och koncentrera oss på hyperlänkning istället.


Is Second life cooler because it is 3D?

Do we even need 3D? Just because we are handicapped by the room IRL, I see no reason to bring it to the cyber world.

Maybe we should just forget the visions of a 3D cyber world and concentrate on hyper linking instead.

2 comments:

Johan said...

Fast man är inte begränsad till "3d världen" i 2nd life. Du kan chatta med vem som helst som är inloggad.

Johan said...

Men jag håller med, som chattklient är den bara dryg.